نتایج اولیه کنکور اواسط مرداد اعلام می شود | فیلم

کاشانی نژاد، نماینده تام الاختیار سازمان سنجش و آموزش کشور: نتایج نهایی نیز اواخر شهریور اعلام خواهد شد و نتایج کنکور نیز، اواسط مرداد اعلام می‌شود.

(۰)