سفر ۹۳۰۰ نفر از میهمانان خانه خدا تاکنون | فیلم

حسینی رئیس سازمان حج و زیارت:

تاکنون ۳۷ پرواز و جمعا ۹۳۰۰ نفر از هموطنان به مکه و مدینه منوره منتقل شده اند.

متوسط تاخیر پرواز ها امسال ۷۰ دقیقه بوده است و نسبت به سال های قبل روند خوبی را داشته است.

خوشبختانه تاکنون هیچگونه آماری از بیمار شدن مسافران نداشته ایم و تا حد زیادی نگرانی ما از شیوع ویروس کرونا برطرف شده است.

(۰)