عرضه اسکناس ارز در بازار افزایش می یابد | فیلم

با صرافی ها توافق کردیم که عرضه اسکناس ارز‏‏ در بازار افزایش یابد.

علی صالح‌آبادی با اشاره به بازار اسکناس افزود: در بازار اسکناس هم صادرکنندگان عرضه دارند و هم بانک مرکزی به عنوان بازار ساز در بازار حضور دارد.

وی در ادامه با اشاره به میزان اسکناس در اختیار بانک مرکزی گفت: هیچ موقع به این میزان اسکناس‏‏ در اختیار بانک مرکزی نبوده است.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به جلسه با صرافان افزود: امروز با صرافی‌ها توافق کردیم که در زمینه اسکناس میزان عرضه را بیشتر کنیم و مقررات مربوط به تقاضای بازار در حوزه اسکناس را تسهیل کنیم.

وی تصریح کرد: در روزهای آینده اتفاق مثبتی رخ می‌دهد و حجم‌ معاملات بالا خواهد رفت تا نیازهای واقعی را پوشش دهیم.

صالح آبادی تصریح کرد: بانک مرکزی در دیگر حوزه‌ها که مرتبط با ارز و اثرگذار در این بازار است حضور جدی و فعال دارد که به طور قطع با توجه به وضعیت خوبی که در حوزه درآمدهای ارزی کشور چه به لحاظ حواله و چه اسکناس وجود دارد، می‌تواند تعادل خوبی در بازار برقرار کند و این سیاست با جدیت دنبال می‌شود.

منبع: صدا و سیما‏

(۰)