افزایش قیمت‌های جهانی یکی از دلایل افزایش تورم در کشور | فیلم

وزیر اقتصاد افزایش قیمت‌های جهانی را یکی از دلایل افزایش تورم عنوان کرد که با این وجود، نرخ تورم کشور در ماه گذشته نسبت به نرخ تورم در کشورهای دیگر پایین‌تر بوده است.

(۰)