دولت و مجلس در حوزه اصلاح یارانه ها اتفاق نظر دارند | فیلم

خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت:

در مسئله اصلاح اقتصادی، همواره کنترل تورم و معیشت مردم نزد ما مطرح بوده است.

شیوه‌هایی را اعمال کرده‌ایم که کمترین تاثیر منفی را در ثبات اقتصادی و همچنین حمایت مشخص و ملموس در معیشت مردم داشته باشد.

اجرای حکمی که در قانون بودجه ۱۴۰۱ وجود دارد، مورد اتفاق نظر مشترک دولت و مجلس است.

(۰)