امسال برنامه‌ ای برای واردات واکسن به کشور وجود ندارد | فیلم

صفوی ، رئیس هیئت امنای صرفه‌ جویی ارزی وزارت بهداشت:

برای امسال ۳۵ میلیون دز واکسن را وزارت بهداشت اعلام نیاز کرد و با توجه به میزان مصرف این عدد قابل تغییر است.

این واکسن‌ها از داخل خریداری می‌شود و برنامه‌ای برای خرید خارجی وجود ندارد.

(۰)