جزئیات ثبت‌نام متقاضیان دارای سه فرزند و بیشتر برای واگذاری مسکن | فیلم

اصلانی، مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی:

هر متقاضی که سرپرست خانوار است، اطلاعات خود و افراد تحت تکفل را وارد سیستم می‌کند.

کسانی که شهر محل سکونت آنها زیر ۵۰۰ هزار نفر است، یک قطعه زمین ۲۰۰ متری می‌توانند دریافت کنند.

کسانی که در شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر جمعیت زندگی می‌کنند، می‌توانند در شهرهای اطراف یا شهرهای جدید، یک واحد مسکونی یا یک قطعه زمین ۲۰۰ متری دریافت کنند.

(۰)