دریافت تسهیلات قرض‌ الحسنه فرزندآوری و مسکن با سفته | فیلم

صحابی، رئیس گروه بانک‌های تخصصی اداره اعتبارات بانک مرکزی:

گزارش مشخصی از اینکه متقاضیان پس از مراجعه به بانک ها، نتوانسته اند تسهیلات (قرض‌الحسنه فرزندآوری و مسکن) دریافت کنند، در دست نیست.

از متقاضیان تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری و مسکن اعتبار سنجی می‌شود، اگر اعتبار کافی موجود باشد، حتی به ضامن هم نیازی نیست و با سفته مراحل پرداخت انجام خواهد شد.

(۰)