وزیر اقتصاد: انتقال اسناد بین دستگاه‌ ها برخط و آنلاین شود | فیلم

وزیر اقتصاد: از رئیس کل بیمه مرکزی می خواهم که به طور جدی پیگیری شود تا انتقال اسناد بین دستگاهها برخط و آنلاین شود تا نیاز به حضور مردم نباشد.

آقای احسان خاندوزی در حاشیه بازدید از یکی از شعب بیمه ایران گفت: از رئیس کل بیمه مرکزی می خواهم که به طور جدی پیگیری شود تا انتقال اسناد بین دستگاهها برخط و آنلاین شود.

وی افزود: کروکی که آگاهی و ناجا انجام می دهد به صورت برخط به شرکت های بیمه منتقل شود؛ دولت الکترونیکی یعنی مردم بتوانند با کمترین زمان و هزینه امورشان را به انجام برسانند و مدارکی که بین دستگاه ها منتقل می شود به صورت برخط به شرکت‌های بیمه ارسال شود باید رئیس کل بیمه مرکزی پیگیری کند که بتوانیم انتقال برخط اسناد و مدارک را به نحوی دنبال کنیم که نیاز به حضور مردم نباشد.

(۰)