شیوه جدید پرداخت کرایه تاکسی در سال ۱۴۰۱ | فیلم

سرلک، معاون تاکسیرانی شهر تهران:

بر اساس ساعت های پیک و نوع و زمان سفر قیمت ها تغییر پیدا می کند.

قیمت پایه بر روی برچسب درج می شود و حداکثر قیمتی که می تواند اخذ شود بر روی برچسب درج خواهد شد.

بر این اساس مسافر می تواند همان ابتدا بارکدی که روی شیشه است را اسکن کند و از قیمت سفر خود اطلاع پیدا کند.

(۰)