آزمون استخدامی قوه قضائیه ۲۰ اسفند برگزار می‌شود | فیلم

الفت، معاون منابع انسانی قوه قضائیه:

آزمون جذب ۱۰ هزار نفر در نظام اداری قوه قضاییه بیستم اسفند امسال برگزار می‌شود.

آزمون عمومی، آزمون ویژه طلاب و جذب تخصصی نخبگان برای استخدام کادر قضایی در سال آینده برگزار خواهد شد و در مجموع سه هزار قاضی جذب خواهد شد.

(۰)