ورود سامانه جدید به کشور و شروع دوباره بارش ها | فیلم

به گزارش سازمان هواشناسی سامانه جدید از فردا به کشور وارد خواهد شد. مردم منتظر بارش دوباره باشند.

کاهش محسوس دما نیز در اکثر نقاط کشور رخ خواهد داد و بین ۵ تا ۱۰ درجه کاهش دما را تجربه خواهیم کرد.

(۰)