تعریف مدارس کشور در سه سطح آموزشی | فیلم

مبالغ فوق برنامه مدارس از سوی شورای آموزش و پرورش استان اعلام می شود.

ذولفقاری مدیر کل شوراهای آموزش و پرورش:

در مدارس هیئت امنایی شهریه وجود ندارد و عملا هزینه فوق برنامه دریافت می شود.

مدارس سطح یک می توانند کل هزینه مصوب آموزش و پرورش مصوب شهرستان را دریافت کنند.

مدیران ملزم هستند خدمات را در معرض دید خانواده ها و اولیا قرار دهند.

(۰)