هفته های آینده اُمیکرون در ایران شیوع پیدا می کند | فیلم

علیرضا بیگلری عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا: به دلیل شیوع اُمیکرون، تعداد بستری ها نیز بیشتر خواهد شد.

(۰)