شروط جدید ستاد کرونا برای فعالیت ۹ گروه شغلی | فیلم

فرهادی معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت: واحدهای صنفی، با رعایت شیوه نامه های بهداشتی مانع اعمال محدودیت های کرونایی شوند.

(۰)