امیکرون راحت تر از سایر گونه ها وارد سلول می شود | فیلم

بهزاد عین اللهی، عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا: ویروس اُمیکرون دو برابر دلتا جهش داشته و سرعت سرایت آن نیز ۲ برابر شده است.

وی درباره سویه امیکرون افزود: امیکرون راحت تر از سایر گونه ها وارد سلول می شود.

(۰)