تخصیص ارز مورد نیاز برای تامین دارو | فیلم

سید براهیم رئیسی، رئیس جمهور کشورمان گفت : ارز مورد نیاز برای تامین دارو تخصیص یافته، به هیچ عنوان گرانی دارو قابل قبول نیست.

(۰)