فراخوان افراد بالای ۴۰ سال برای دریافت دُز سوم واکسن کرونا | فیلم

مدیر مرکز بیماریهای واگیر وزارت بهداشت:

افراد بالای ۴۰ سال که واکسن کرونای سینوفارم، بهارات و برکت تزریق کرده اند پس از گذشت سه ماه برای دریافت دُز سوم مراجعه کنند.

افراد بالای ۶۰ سال که واکسن های آسترازنکا و اسپوتنیک دریافت کرده اند، پس از ۶ ماه برای دریافت نوبت یادآوری مراجعه کنند.

(۰)