طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی برگشت خورد | فیلم

عضو هیئت رئیسه مجلس: باتوجه به اینکه طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی ابعاد مختلفی دارد که باید همه این ابعاد موشکافی شده و تصمیماتی با پشتوانه علمی گرفته شود با رای اعضای کمیسیون مشترک صیانت، این طرح به مرکز پژوهش‌های مجلس برگشت خورد تا مواد آن براساس نظرات کارشناسان و صاحب‌نظران اصلاح شود.

سلیمی: هدف مجلس دفاع از حقوق مردم است

(۰)