سویه جدید کرونا دارای جهش‌ های بسیار زیاد است | فیلم

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت:

وقتی تعداد جهش‌ها زیاد است، این نگرانی را ایجاد می‌کند که هم قدرت سرایت‌ و هم شدت بیماری‌زایی ویروس بیشتر باشد.

(۰)