ترخیص خودروهای رسوبی در گمرک در صورت تایید دولت | فیلم

معاون فنی گمرک:

هم اکنون ۲ هزار دستگاه خودرو از سال ۹۷ در گمرکات و بنادر کشور بلاتکلیف اند.

پیش نویس مصوبه ای تنظیم و به وزارت اقتصاد ارسال شد و در صورت تصویب نسبت به این خودروها اقدام خواهد شد.

(۰)