زنگ خطر سرخک در استان‌ های مرزی | فیلم

معاون بهداشت وزیر بهداشت:

زنگ خطر سرخک در استان‌های مرزی شنیده شد.

یک میلیون و ۱۸۰ هزار نفر بعنوان جمعیت هدف شناسایی شدند که تا کنون ۹۷۷ هزار نفرشان واکسینه شده اند.

(۰)