بیش از ۱۰۰ مجموعه تلویزیونی در راه تولید | فیلم

دکتر جبلی، رئیس رسانه ملی،در حاشیه بازدید از مجموعه‌های ” سلمان فارسی” و “جشن سربرون ” :

بیش از ۱۰۰ مجموعه تلویزیونی در مراحل مختلف تولید قرار دارند.

کار به صورت قابل قبولی در حال پیشرفت است.

هر کدام از این انواع تولیدات، بخشی از نیاز‌های جامعه را پاسخگو خواهد بود.

علاوه بر این، کار‌های بسیار زیاد دیگری در حوزه نمایشی در ایستگاه‌های مختلف تولید، قرار دارند.

(۰)