مدارس از چه زمانی قطعی بازگشایی می شوند | فیلم

معاون وزیر بهداشت:

تاخیر در بازگشایی مدارس به دلیل تکمیل کردن پوشش واکسیناسیون بوده است

بر اساس تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا، مدارس ابتدایی و متوسطه اول از اول آذرماه و متوسطه دوم از ۱۵ آبان بازگشایی می شوند.

(۰)