کارت اعتباری یارانه به چه کسانی پرداخت می شود؟ | فیلم

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: افراد کم درآمد در اولویت دریافت کارت اعتباری هستند.

محمدرضا پورابراهیمی ادامه داد:چنانچه قرار شد به افراد دیگر هم پرداخت شود در دو سطح انجام می‌شود.

منبع: صدا و سیما

(۰)