۸۹.۵ درصد کارمندان دولت واکسن زده اند | فیلم

لطیفی گفت: در مجموع حدود ۸۹.۵ درصد از کارکنان دولت دوز اول و دوم واکسن کرونا را زده‌اند که ۶۵ درصد دوز اول و ۲۵ درصد هم هر دو دوز را دریافت کرده‌اند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی در خصوص واکسیناسیون کارمندان گفت: اطلاعات توسط وزارت بهداشت جمع می‌شود و با همکاری وزارت ارتباطات و بهداشت اطلاعات را مطابقت دادیم. تاکنون تعداد دو میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از کارکنان واکسینه شده اند.

او ادامه داد: در مجموع حدود ۸۹.۵ درصد از همکاران دوز اول و دوم را زده اند. ۶۵ درصد دوز اول و ۲۵ درصد هم هر دو دوز را دریافت کرده اند.

لطیفی تاکید کرد: این افراد کارمند‌های رسمی، پیمانی و قراردادی و همچنین کارگر‌های قراردادی هستند.

او با اشاره به علت واکسینه نشدن تعدادی از کارکنان بیان کرد: ۳.۵ درصد از کارمندان ، مادران دارای فرزند شیرخوار و باردار هستند که امکان دریافت واکسن را نداشتند و همین تعداد افراد دارای بیماری و مبتلا به کرونا هستند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی توضیح داد: ۵درصد از کارکنان بدون دلیل موجه واکسینه نشده اند و امر جلوگیری از ورود این کارکنان به ادارات واگذار شده است. به صورت آنلاین می‌توانیم کارکنان واکسینه شده را هم رصد کنیم. نهاد‌های بهداشتی در ادارات مستقر شده و خانواده افراد را نظارت می‌کنند.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

(۰)