بانوان باردار حتما واکسن بزنند | فیلم

دکتر ابوالقاسمی، عضو کمیته ملی مبارزه با کرونا:

کسانی که بانوان باردار را از تزریق واکسن کرونا منع می کنند، اشتباه می کنند.

واکسیناسیون کرونا، بانوان باردار را در برابر ابتلا مقاوم و درصورت مبتلا شدن، مانع شدت یافتن بیماری آنها می شود.

(۰)