همه واکسن های موجود در کاهش موارد بستری و مرگ موفق بودند | فیلم

همه واکسن های موجود در کاهش موارد بستری و مرگ موفق بودند.

دکتر پیام طبرسی، فوق تخصص بیماری های عفونی:

همه واکسن های موجود در کشور در کاستن از تعداد موارد بستری و مرگ کرونا موثر بودند.

قطعاً موج دیگری از بیماری را پیش رو داریم، اما امیدواریم با توجه به واکسیناسیون انجام شده به بحران منتهی نشود.

(۰)