رانندگانی که ۵ سال جریمه نشده باشند، جایزه می گیرند | فیلم

سرهنگ جهانی: رانندگانی که ۵ سال جریمه نشده باشند، جایزه می گیرند.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا: در حال شناسایی رانندگانی هستیم که در طول سالیان متمادی تخلف یا تصادف نداشته اند و تا کنون ۴ دستگاه خودرو برای آنها در نظر گرفته شده است.

(۰)