تردد در شهر فقط با کارت و کد ایمنی واکسیناسیون | فیلم

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران: بزودی تردد در شهر و دریافت خدمات مهم به کسانی که واکسینه نشده اند غیرممکن خواهد بود.

«حسین قناعتی» گفت: از ۱۰ روز آینده زندگی برای کسانی که واکسن نزدند مشکل خواهد شد.

وی افزود: بعد از راه اندازی سامانه هوشمند کنترل کرونا تردد در شهر برای کسانی که واکسن نزدند مشکل خواهد شد و بسیاری از خدمات برای آنها غیر ممکن می‌شود.

(۰)