دز سوم واکسن کرونا برای چه افرادی در نظر گرفته می‌شود ؟ | فیلم

پاسخ دکتر علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا در ارتباط با این سوال را مشاهده می کنید.

(۰)