احتمال نیاز به دزُ های بعدی واکسن در کشور وجود دارد | فیلم

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: در شرایط کنونی حدود ١٠ تا ١٢ میلیون در ماه ظرفیت تولید واکسن برکت داریم و پلتفرم واکسن هم در مراحل پایانی قرار دارد، رازی، انستیتو پاستور و سیناژن نیز همین وضعیت را دارند و حدود ٣ میلیون دُز واکسن برکت تزریق شده است.نیازمند و ناچار به واردات واکسن هستیم و تولید داخل برای اطمینان تامین واکسن در آینده است.

منبع: اقتصاد آنلاین

(۰)