ورود سرم تزریقی به کشور در روزهای آینده | فیلم

دکتر جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو: به دلیل اصلاح یکی از خطوط تولید دچار کمبود در سرم تزریقی شدیم.

در ۴۸ ساعت گذشته دستور خرید فوریتی صادر شده است.

ظرف یکی دو روز آینده محموله خریداری شده وارد کشور می شود.

(۰)