باز شدن سامانه واکسیناسیون برای نام‌ نویسی افراد ۵۵ سال به بالا | فیلم

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا: هموطنان بر اساس نوبت به مراکز واکسیناسیون مراجعه کنند.

رئیسی: سامانه نام‌نویسی واکسن کرونا، تک نوبتی شده است و هموطنان در همان لحظه ثبت نام، محل، ساعت و روز را انتخاب می‌کنند.

(۰)