سخنگوی ستاد ملی کرونا: واکسن برای ۶۰ سال به بالا به انداره کافی داریم | فیلم

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا درباره روند واکسیناسیون افزود: واکسیناسیون طی چند روز گذشته روند خوبی گرفته است.

میزان واکسیناسیون ما از مرز ۲۵۰ هزار در روز هم عبور کرده است و امید داریم همچنان افزایش پیدا کند. در ارتباط با تأمین واکسن، واکسن برای ۶۰ سال به بالا به اندازه کافی داریم. هم دُز اول و هم دُز دوم. ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار دُز واکسن بین استانها توزیع شده است. در این هفته هم حدود ۶ میلیون دُز واکسن جدید به دست ما می رسد و توزیع خواهد شد که ۶۰ سال به بالای گروه های پر خطر و.. را واکسینه خواهیم کرد.

آقای دکتر علیرضا رئیسی ادامه داد: در برخی استان ها مثل خوزستان، هرمزگان، بوشهر، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی واکسیناسیون را از ۵۰ سال به بالا آغاز کرده ایم. جزایر خلیج فارس به جز کیش و قشم هم ۱۸ سال به بالا و عشایر هم از ماه آینده برای ۱۸ سال به بالا واکسیناسیون انجام خواهد شد.

آقای دکتر رئیسی گفت: معلمان و اساتید دانشگاه هم از مرداد واکسینه می شوند.

(۰)