خیز فراگیری کرونا در کرمان، مازندران، هرمزگان، گلستان، سیستان و بلوچستان و تهران | فیلم

رئیس جمهور در جلسه امروز ستاد ملی مقابله با کرونا: در برخی از استان ها روند بستری ها رو به افزایش است و شرایط خوبی ندارند .

متاسفانه در گزارش امروز دیدیم که برخی از استان ها در زمینه بستری شدن شرایط مناسبی ندارند و آمار رو به افزایش است. کرمان، مازندران، هرمزگان، گلستان و سیستان و بلوچستان و حتی تا حدی تهران، به هر حال برخی از استان‌ها در مسیر خیز جدید هستند و ما باید مراقبت بیشتری کنیم.

(۰)