واکسن های داخلی تا شهریور امسال به تولید انبوه می‌ رسد | فیلم

وزیر بهداشت در بازدید از بیمارستان مردانی آذر در تبریز : واکسیناسیون با واکسن برکت از این هفته آغاز می شود و واکسن پاستور نیز از هفته اینده وارد چرخه واکسیناسیون می شود .

(۰)