تزریق واکسن به همه گروه های هدف تا آخر سال | فیلم

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: قولی که دولت داده مبنی بر این که تا پایان سال به همه گروههای هدف یک دُز واکسن کرونا تزریق می شود.

آقای رئیسی در ادامه در خصوص نوع ویروس و مرور آن در کشور افزود: در استان های جنوبی کشور به ویژه استان بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، کرمان و یزد ما شاهد افزایش روند بیماری هستیم و در حال حاضر ۳۲ شهر قرمز، ۱۷۴ شهر نارنجی و ۲۴۲ شهر زرد در کشور وجود دارد ، روند افزایشی در هرمزگان و بوشهر کند شده که با رعایت مردم امیدواریم این کندی بیشتر شود.

وی گفت: البته روند این ویروس در کل کشور یک روند نزولی است اما اگر شیوه نامه های بهداشتی رعایت نشود سایر استان ها نیز با توجه به ورود به فصل گرما درگیر این ویروس می شوند.

(۰)