مینو محرز: کووایران برکت از سینوفارم موثرتر است | فیلم

محقق تیم طرح واکسن “کووایران برکت” گفت: مردم با خیال راحت برای دوز دوم از واکسن ایرانی “کووایران برکت” استفاده کنند، زیرا در آمریکا مطالعاتی در این خصوص انجام شده و بی عارضه بودن آن به اثبات رسیده است.

خانم دکتر مینو محرز درباره جزئیات تزریق دوز دوم واکسن کرونا با واکسن‌های ایرانی افزود: افرادی که در مرحله اول دریافت واکسن کرونا، با واکسن‌های خارجی واکسینه شدند، اکنون می‌توانند برای تزریق دوز دوم از واکسن ایرانی برکت استفاده کنند، چراکه میزان واکسن تولید شده در دنیا بسیار کم است.

وی گفت: تزریق واکسن‌های مختلف برای یک مرحله از واکسیناسیون کرونا هیچ حساسیتی برای افراد ایجاد نمی‌کند.

دکتر محرز افزود: درخواست صدور مجور اورژانسی تزریق عمومی واکسن کووایران برکت به وزارت بهداشت اعلام شده است.

محقق تیم طرح واکسن کووایران برکت گفت: همچنان منتظر این هستیم که مجوز مربوط برای این واکسن صادر شود.

وی گفت: واکسن کووایران برکت ۹۵ درصد موفقیت داشته و تاکنون از سینوفارم موفق‌تر عمل کرده است.

(۰)