وضعیت شیوع کرونای هندی و آفریقای جنوبی در کشور از زبان سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا | فیلم

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا تصریح کرد: ساده انگاری نباید داشته باشیم چون با کوچکترین غفلت؛ مشکل ایجاد می شود.

آقای رئیسی گفت: در استان های بوشهر و هرمزگان گونه کرونای هندی تأیید شده داریم و همچنین کرونای آفریقای جنوبی تأیید شده در هرمزگان و آذربایجان غربی و شهرهای دیگر داشتیم.

وی افزود: فعلاً با هوشیاری و تجربه دانشگاه های علوم پزشکی، این شرایط را خیلی خوب محدود و قرنطینه ایجاد کردند و بیشتر افرادی که مبتلا بودند خارجی ها بودند که شناسایی شدند و در هتل قرنطینه کامل انجام دادند.

آقای رئیسی ادامه داد: افرادی که تا کنون مبتلا بودند و قرنطینه شدند مرگ و میر نداشتند.

وی گفت: ممکن است جهش کرونا در کشور ما هم صورت بگیرد و الزاماً این گونه نیست که از کشور دیگر وارد شود.

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا افزود: اگر یک جهش کرونای آفریقایی در ایران پیدا کردیم به این معنی نیست که حتماً از آفریقا آمده ، ممکن است ویروس ایرانی باشد که جهش صورت گرفته آن مشابه کرونای جهش یافته آفریقایی باشد.

(۰)