آغاز بکار کارخانه ارج با ۴ محصول و فناوری روز | فیلم

معاون قضایی دادستان کل کشور: کارخانه ارج با ۴ محصول خوب و با آخرین فناوری روز آغاز به کار خواهد کرد و مقدمات آن در دست اجراست.

آقای سعید عمرانی، معاون قضایی دادستان کل کشور، در برنامه «چاپ اول» شبکه خبر با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی برای احیای واحد‌های تولیدی، اظهار کرد: مقدمات به راه انداختن کارخانه رشت الکتریک و صنایع پوشش ایران نیز در حال فراهم شدن است.

وی تصریح کرد: در هپکو با وجود اینکه یک سال است به دولت مسترد شده است هنوز شاهد کاستی‌ها هستیم.

معاون قضایی دادستان کل کشور بیان کرد: پیگیر حقوق کارگران به لحاظ مادی و معنوی هستیم؛ بعضی کارخانه‌ها به بازسازی و تامین مالی و سرمایه در گردش نیاز دارند که تا رسیدن به مقصود و نتیجه کاری پیگیر آن‌ها هستیم.

منبع: صدا و سیما

(۰)