واکسن کرونا برای کارگران رایگان است | فیلم

عضوکمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران: حداکثر قیمت واکسن کرونا برای کارگران خطوط تولید ۲۵۰ هزار تومان است که این هزینه توسط کارفرما تقبل می شود.

(۰)