آیا مبتلایان بهبود یافته از کرونا در ماه مبارک رمضان می توانند روزه بگیرند | فیلم

دکتر علیرضا زالی توضیح می دهد که آیا مبتلایان بهبود یافته از کرونا در ماه مبارک رمضان می توانند روزه بگیرند.

(۰)