روند کارآزمایی بالینی ۴ واکسن ایرانی کرونا | فیلم

مدیر نظارت مطالعات بالینی واکسن کووایران برکت: پس از مشاهده میزان اثربخشی، احتمالا نتایج نهایی واکسن بنیاد برکت اواخر خرداد اعلام می شود.

(۰)