چند نفر تاکنون در ایران واکسن کرونا را دریافت کردند | فیلم

حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت:

تا کنون ۵۹۰ هزار نفر در ایران واکسن کرونا دریافت کرده اند.

اکثر این افراد دوز اول واکسن را دریافت کرده اند و قلیلی، دوز دوم را نیز زده اند.

کادر درمانی خط مقدم مبارزه با کرونا و افرادی که خطر جدی ابتلا به کووید-۱۹ و مرگ دارند، دریافت کنندگان فاز نخست توزیع واکسن هستند.

(۰)