بخش های اختصاص یافته به بیماران کرونایی در بیمارستان ها کاملا پر شده است | فیلم

دکتر مسعود مردانی با توجه به شیوع گسترده تر کرونا بعد از تعطیلات نوروز و موج چهارم کرونا گفت: بخش های اختصاص یافته به بیماران کرونایی در بیمارستان ها کاملا پر شده است.

وی افزود: عمل های جراحی غیر ضروری لغو است.

(۰)