اعمال قانون خودروهای غیربومی در تهران و کرج | فیلم

جانشین پلیس راهور:

🔹ورود خودروهای غیر بومی و خروج خودروهای بومی به تهران و کرج ممنوع است.

🔹فرصت ۷۲ ساعت برای خروج از تهران و کرج تمام شده، از مسافران درخواست داریم امروز این شهرها را ترک کنند.

🔹امروز اجرای مقررات و اعمال قانون خودروهای غیر بومی در شهر تهران و کرج آغاز می‌شود.

(۰)