هشدار درباره همه گیری ویروس جهش یافته کرونای انگلیسی | فیلم

معاون درمان وزیر بهداشت: تعداد تست های کرونا از مرز ۱۰۰هزار مورد در روز عبور کرده است. وی افزود روند ابتلا و بستری ها در خوزستان کندتر شده است.

(۱۲۱)