لحظه تزریق واکسن کووید ۱۹ به پسر وزیر بهداشت | فیلم

اولین فردی که واکسن روسی را دریافت می کند فرزند وزیر بهداشت است.

وزیر بهداشت پیش از این گفته بود با هدف جلب اعتماد عمومی و برطرف شدن هرگونه شائبه، تزریق واکسن را از خانواده خودم شروع خواهم کرد.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

(۱۸۳)