رئیس کل بانک مرکزی: قانون چک قطعا از اول سال ۱۴۰۰ اجرا می شود | فیلم

عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی در خصوص اجرای قانون چک توضیحاتی ارائه داد.

(۴۲)